tray

khay / treɪ / n. what tray
# Người phục vụ trở lại với một khay thức ăn.
images

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "tray"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

bị bố càm cái khay vụt trầy(tray) chân. Hix…Hix

Long Nguyễn
Guest

I just bought a new tray.

theringofhell
Guest

@tray Tôi(T) RÁY(ray) TAI bằng cái khay

The tray is small.

NgoHongNhung
Guest

@TRAY… Ông này TRÂY lỳ quá, chỉ muoond đập cho cái Khay vào mặt thui ^ ^

# I ‘m baking  a cake tray for our

Trong Phamduc
Guest

tray -chay-chày-chày cối-CHÀY cối tao lại đập cái MÂM vào mặt giờ

wpDiscuz