trash

trash /træʃ/ n. rác
# Don’t throw trash on the street.

trash

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "trash"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nhiemmau Phat
Guest

Còn đổ rác nữa thì đừng có trách (trash)

Long Nguyễn
Guest

Mụ phù thủy trá(tra) chiếc xe SH thành 1đống rác

DINH HUU KHANH
Guest

@ Trả XE SH nhưng bên trong có đầy rác.

wpDiscuz