transmission

transmission /trænzˈmɪʃən n sự truyền đi

Unknown
# The transmission of that document was done by fax.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "transmission"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

con trăn(tran) khổng lồ này có nhiệm vụ (mission) truyền đi 1 thông điệp tích cực tới loài người!

wpDiscuz