transfer

transfer /trænsˈfɜːr/ v chuyển
# He has been transferred to a national hospital.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "transfer"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
leminhdai
Guest

Trấn thành(trans) ăn phở(fer) thấy phê quá (chuyển) sang quảng cáo phở ,khỏi làm diễn viên luôn

wpDiscuz