train

train /treɪn/ n. tàu hỏa
# We love travelling by train.
train

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "train"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lephuong
Guest

TRAIN = T + RAIN => Trên (vừa phát âm,vừa T) nóc TÀU HỎA có những đám mây nhân tạo tạo MƯA để làm mát.

Long Nguyễn
Guest

@ Trải nghiệm(train) chuyến hành trình xuyên lục địa bằng tàu hỏa
# I am waitting for the last train home

lephuong
Guest

The train starts at 6 o’clock

wpDiscuz