TrafFic

/ˈtræfɪk/ (n)Giao thông

@Tra-trả Ffic:  phí => trả phí
khi tham gia giao thông

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "TrafFic"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin

@ T R A F F I C : Thấy Rõ Anh Phăng Phăng Im Còi (lái xe trên đường nhanh quá quên bấm còi)

Akashi Satoro
Guest

@chẻ ‘TRE’ làm áp ‘PHÍC’ tuyên truyền an toàn GIAO THÔNG (-_-)

wpDiscuz