traditionally

traditionally adv. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống; là truyền thống

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz