ToWel

/’tauəl/  (n):khăn lau, khăn tắm

@ Thời nay toàn dùng khăn tắm để lau mấy cái tower trời.
# It have some tower on the top tower.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "ToWel"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin

@ Tow ~ Tow-n (ngôi làng), EL ~ w-el-l (giếng) > một chú ra đình làng (tow) quên khăn tắm thế là cứ phải trốn trong giếng (eL) :D

Hoàng Ni Na
Guest

to (to lớn) wel (well :tốt ), to và tốt chỉ có thể là khăn tắm của hoàng ni na
p/s: nổ xíu nha m,n :v

wpDiscuz