top

top n.; adj. /tɒp/ chóp; đỉnh; đứng đầu; trên hết
top

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "top"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

muốn đứng đầu trong top phut59 thi bạn phải tích cực hơn nữa.

Long Nguyễn
Guest

@top 3 người đứng đầu trên phút 59 là FuSuSu, Long Nguyễn và vietcuong ^^

MT Nguyễn Mạnh
Guest

Bao giờ mình đứng đầu ở top3  trên phut59  đây

thangngoc0608
Guest

tôi đứng đầu của

“top ten TGM”

lephuong
Guest

Leo lên được TOP 3 người ĐỨNG ĐẦU thì chắc TÓP hết cả mặt.

wpDiscuz