to

to /tu:/ or /tə/ prep. kém (dùng để nói giờ kém)
# It’s twenty to five. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz