ThunderStorm

/ˈθʌndəstɔːm/ (n) bão có sấm sét và mưa to

30 thunderstorm
@ thunder = sấm; storm = bão > thunderstorm = bão sấm sét, chuẩn không cần xét :D
# We are used to suffering from the annual thunderstorm.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "ThunderStorm"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Huy Thiên
Guest

thunder là sấm mà mình ko bit @@

UP Rich
Guest

thunder (sấm sét) + storm (bão) =bão thì đương nhiên phải có sấm sét

wpDiscuz