thumb

thumb n. /θʌm/ ngón tay cái

usbthumbdrive2-640

 

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "thumb"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ thum~5: 5 ngón tay bao gồm ngón cái, ngón trỏ…

Kim Anh
Guest

A: Có mùi gì đó thum thủm bốc (THUMB) lên.

B: Ấy chết, hình như con ruồi vừa ị lên ngón tay cái của cậu thì phải!

Phu Quach
Guest

Thumb = thu m b —> thủ(thu) tục mua(m) bán(b) thời xưa là dùng “ngón tay cái” điểm chỉ.

Nguyễn Hà Nam
Guest

ngón tay cái có mùi THUM thủm như phân Bò

Ái Xuân
Guest

# He showed his thumb and said to me : “Well done !”

DINH HUU KHANH
Guest

@ Mang ngón tay cái giả về thăm bố.

wpDiscuz