threaten

threaten v. /’θretn/ dọa; đe dọa

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "threaten"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vũ Anh
Guest

Evil Queen always threaten Snow White’s happiness.

 

Phu Quach
Guest

Threaten = three + aten – e —> naponeon ba(three) lần “đe dọa” thành “aten” vì ông không còn “e” sợ pharaon.

5nam0chin
Guest

@ threaten: tha – rết – tần: tha con rết đi nấu tần thuốc Bắc để ”đe dọa” hàng xóm…

wpDiscuz