theory

theory /ˈθɪəri/ n lý thuyết
# Can you explain Darwin’s theory ofevolution? 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "theory"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Theory = theo ry –> “theo” “lý thuyết” con chim ri(ry) biết bay.

Phu Quach
Guest

Theory = theo + cry – c —> “theo” “lý thuyết” khi buồn người ta sẽ khóc(cry) và bị mất vitamin “c”. Hj

lephuong
Guest

THEORY= THEO + chim RI.=> Bay THEO chim RI để đi tìm THUYẾT(LÝ THUYẾT) về trường sinh bất lão.:PP

wpDiscuz