theme

theme n. /θi:m/ đề tài; chủ đề

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "theme"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lequochau0303
Guest

Đem(them) em(e) về -Đè Tài hôm nay em có pít ko-)))

Ti Vi Di
Guest

@ ThIM một CHỦ ĐỀ về học sinh dốt nữa. Hức hức

wpDiscuz