theirs

theirs pron. /ðeəz/ của chúng; của chúng nó; của họ
p-573524-xyrg367tgd-1_201048813
# hạt DẺ Ở trong tổ là của chúng, lũ sóc nóng tính

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "theirs"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Giớt :Chúng nó  làm gì vậy

wpDiscuz