theatre

theatre (BrE) (NAmE theater) n. /ˈθiətər/ rạp hát; nhà hát

4
4

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "theatre"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Theatre = th eat re —> trong “rạp hát” giá thức(th) ăn(eat) rẻ(re) hơn bên ngoài.

wpDiscuz