thanks

thanks exclamation; n. /’θæŋks/ sự cảm ơn; lời cảm ơn

thanks-185

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz