than

than prep.; conj. /ðæn/ hơn

than

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "than"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Thần(than) “hơn” người ở chỗ nào????
#more than

huephamhp98
Guest

đen hơn Than

O'star Lee
Guest

# I think that I play football better than you

wpDiscuz