terrific

terrific /təˈrɪfɪk/ a. xuất sắc; tuyệt vời

Unknown
# I feel absolutely terrific today!

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "terrific"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyen English
Guest

terrific – ghê gớm , kinh khủng mà ??

minhtri2005vn2
Guest

Đó chỉ là một nghĩa của terrific thôi bạn ^^!

wpDiscuz