terribly

terribly adv. /’terəbli/ tồi tệ; không chịu nổi

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "terribly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

terrribly = t r b l = tóc(t) rối(r) bảy(b) lần(l) là một điều “tồi tệ” mà bất cứ cô gái nào cũng “không thể chịu nổi”. hay để đơn giản ta có:
tóc rối bảy lần không chịu nổi
tồi tệ chi bằng có vậy thôi.

wpDiscuz