tenant

tenant /ˈtenənt/ n người thuê (nhà; đất)

tenant

# A tenant is someone who rents a house or a flat.

@ TÊ tập đan NAN ( nant) làm quà cho những người thuê nhà của anh ấy

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "tenant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

Người thuê nhà ở đây có tIền(ten) án(an) tiền (t) sự đấy

ngngtu1011
Guest

mười (ten) con kiến (ant)  thuê nhà ở đây

Vi Dang
Guest

@ NGƯỜI THUÊ nhà… ‘TÈ’ để đánh dấu ‘NƠ’i họ ‘N’ói là đang ‘T’huê ^^!

DINH HUU KHANH
Guest

@ 10 con kiến đi thuê nhà chật quá nên tách ra ở riêng.

Ngocvm90
Guest

@ “Tệ” “nạn” ở những khu thuê trọ rất nhiều.

Dothimyduyen
Guest

@v tenant ~ tệ nạn: Ở đây ko cho người thuê nhà đã vướng vào tệ nạn :D

wpDiscuz