tell

tell /tel/ v. bảo; nói cho biết
# Tell me the truth; please!
tell

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "tell"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

@ con vẹt vừa theo (tell) đuôi vừa nói thật khó chịu # to tell jokes

Ngay Và Luôn
Guest

@Dùng sim Viettel(tell) gọi sang đây em ” bảo “cái này.^^
#vietel

mini bibi
Guest

#Tell me why not me ?

Teo tí tẹo
Guest

Tell me the truth, please!

wpDiscuz