technique

technique n. /tek’ni:k/ kỹ sảo; kỹ thuật; phương pháp kỹ thuật
technique

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "technique"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ teach~ dạy : dạy Nija què những kỹ sảo, kỹ thuật đá bóng

Nguyễn Dật
Guest

cô trách (tech)  em ni (ni) vì em ni làm sai kỹ thuật làm con bò bị què (que)

wpDiscuz