tear

tear ( NAmE )v.; n. /tiə/ xé; làm rắch; chỗ rách; miếng xe; nước mắt

tear

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "tear"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

TÉ ngã Anh Rỗ rồi nhưng nước mắt vẫn chảy

tambkpro
Guest

TÉ ngã Anh Rồi. Đau quá, bảo làm sao không khóc không được. đau quá!!!

theringofhell
Guest

@tr Té Rồi cũng phải đứng dậy,mặc cho những chỗ rách,những giọt nước mắt đã rơi.

I tore a hole in my jeans.

Phu Quach
Guest

Tear = tea r —> ngồi uống trà(tea) rảnh(r) mang cái quần mới “làm rách” ra vá.

Nguyễn Hà Nam
Guest

vừa ngâm thơ vừa uống trà (TEA) làm cho em Rạt rào nước mắt

Thành Nguyễn
Guest

anh rồi nhưng anh không rơi nước mắt

wpDiscuz