target

target n. /’ta:git/ bia; mục tiêu; đích

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "target"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

Nhà toán học talet(ta) rất(r) gétgét uống bia trong luc lviệc.

Brave Goo
Guest

ta gét bắn sai mục tiêu

 

Phu Quach
Guest

Target = ta r get —-> tao(ta) rất(r) ghét(get) về “đích” cuối cùng.

phamthuyhtc
Guest

@ Mục tiêu là đi tar ket (cạnh Phu ket) thai lan.

wpDiscuz