tall

tall /tɔ:l/ a. cao; lớn
# She is very tall.
tall

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "tall"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

người TA Lớn Lên càng ngày càng cao

wpDiscuz