take one’s temperature

take one’s temperature /teik wʌnz temprətʃə/ v. phr. đo nhiệt độ
# The doctor took my temperature. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz