surprise

surprise /səˈpraɪz/ n. sự ngạc nhiên
# I have a surprise for you!. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "surprise"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ Ngạc nhiên thay SÚ Rớt giá (PRIcE)!
# The surprise birthday party will be held for him tonight.

tambkpro
Guest

Thật không hết ngạc nhiên ngay cả sơ( sur) cũng ra giá ( price) bao nhiêu. Thật không thể tin nổi nữa.

Vi Dang
Guest

# That he love her takes me by SurPrise!

teothangly
Guest

Uống nước ngọt hãng SURPRISE bạn sẽ ngạc nhiên, surprise sẽ đem lại cho bạn điều bất ngờ!

wpDiscuz