SurGeRy


 [‘sə:dʒəri] (n) phẫu thuật

@ Sur-Ge-ry: Sợ-chết-rồi => sau ca phẫu thuật tim 3 ngày liên tục, anh ấy bắt đầu sợ chết rồi!

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "SurGeRy"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin

@ Sur Ge Ry : một chú bị Sâu Ruột do ăn phải Gà Ry nên cần phẫu thuật Sâu Gấp Rút

Letinh
Guest

sắp phẫu thuật nê cảm giác sợ ( sur) ghê ( ge) ri (ry)
 

Hieu Si
Guest

He will require surgery on his left knee

 

trunglevan89
Guest

Sóc rơi gấp rút quá giờ phải phẫu thuật, què chân rồi kìa.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Sợ bị gẻ ở đùi nên phải đi phẫu thuật.

wpDiscuz