supply

supply n.; v. /sə’plai/ sự cung cấp; nguồn cung cấp; cung cấp; đáp ứng; tiếp tế

supply

 

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "supply"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

các anh phải đáp ứng đủ mỗi bát súp(supp) phải đổ đầy cái LY đó

NgoHongNhung
Guest

@SU..PP..Y: Tiếp tế thêm SUsu cho PiPi đY, nó vẫn thèm thuồng lắm

#We need supply nutritions  for our body to live more strongly everyday

Phu Quach
Guest

Supply = sup p ly —> súp(sup) pờ(p) không siêu nhưng cũng đủ “cung cấp” vài chục bông hoa “ly”.

huephamhp98
Guest

Fususu ( su) – các phương pháp ( pp) hợp lý ( ly ) của anh luôn cung cấp kiến thức bổ ích cho mọi người

UP Rich
Guest

cung tên sắp (sup) phá(P) ly(ly) rồi

O'star Lee
Guest

# didn’t you order more office supplies?

wpDiscuz