Summarize

/’sʌməraiz/(v) : tổng kết, tóm tắt

download (1)

@summarize = Sam-mu-rai , sam-mu-rai tổng kết những kinh nghiệm sau những trận đánh trên lôi đài.

S_MM_R_ : Sáng Mai Mày Ra cái tóm tắt cho tao gấp nhé!

#The result of the research are summarized at the end of the chapter.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz