suitcase

suitcase n. /´su:t¸keis/ va li
Suitcase

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "suitcase"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

suitcase -> suit và case. Bộ com lê (suit) của bạn không thể cho vào va li trong tình huống (case) này! :D

MrsAnh_No1
Guest

suicase= suit+ case

mà suit là: com lê, cầu hôn

case là: bao bọc

=>chàng trai đi cầu hôn mặc một bộ comlê được bọc trong cái vali

wpDiscuz