suggestion

suggestion /səˈdʒestʃən/ n. lời đề nghị; sự gợi ý

suggestion
# Thank you so much for your suggestion.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "suggestion"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

@ đề nghị bác sĩ sắc (sug) thuốc bằng ghét ( ges) và sừng( tion) trâu để uống # is he going to agree to my suggestion

Le Van Thin
Guest

Sắp Rét đề nghị đắp chăn

Thêm lời gợi ý để nằm ấm êm!

 

wpDiscuz