SubSidy

/ˈsʌbsɪdi/ (n) bao cấp, trợ cấp

subsidy
@ ~/Sắp CD/ > thời bao cấp, ít việc làm, rảnh rang ngồi sắp (sub) đĩa CD ^^!
# The government is planning to abolish subsidies to farmers.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "SubSidy"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

món sup(sub) này dc hướng dẫn trong đĩa CD(sidy).dc trợ cấp cho cac bà bầu.

xuanphuc
Guest

sub phụ sidy
phụ cấp nhiều dần theo xấp xê ri (sidy)

DINH HUU KHANH
Guest

Xắp xếp lại đống đĩa CĐ (sidy) gọn gàng để được hưởng trợ cấp

wpDiscuz