subject

subject n. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề; đề tài; chủ ngữ

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "subject"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

Subject => Sắp rét rồi có chủ đề gì hay không? 

wpDiscuz