stroke

stroke n.; v. /strouk/ cú đánh; cú đòn; cái vuốt ve; sự vuốt ve; vuốt ve

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "stroke"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

sợ trâu húc thêm đòn nữa nên anh ta liền vuốt ve

Phu Quach
Guest

stroke = s t r k = “sơn tinh rất khỏe”(s t r k) với những “cú đánh” như “vuốt ve” nhưng đã khiến thủy tinh thất bại hết lần này tới lần khác.

wpDiscuz