Strenuous

/’stren.ju.es/ (adj) : Tích cực, hăng hái, vất vả

exercise-myths

she is strenuous in study
@ sống trên núi cao sẽ phải tích cực rèn luyện.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz