stream

stream /stri:m/ n. dòng suối
# There’s a lovely stream that flows through their garden.

stream

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "stream"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thiên Hades
Guest

@ TRE A M > TRẺ ĂN MẮM từ Dòng Suối đổ xuống

tream of people

Thiên Hades
Guest

stream of people

Htc Chỉ
Guest

hãy hét lên Trên dòng suối (thay T vào ta đc STREAM)

 

Ái Xuân
Guest

There are many beautiful streams in Da Lat.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Sờ (tream) nước chảy ra như dòng suối :)

wpDiscuz