stomach

stomach n. /ˈstʌmək/ dạ dày

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "stomach"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ sto chứa ít >> chính là dạ dày!

Phu Quach
Guest

Stomach = s t m c h —> “sư tử “(s t) sống ở châu mỹ(m) “có hai”(c h) “dạ dày”.

wpDiscuz