stay up

Remain Awake/ Tỉnh Thức

How to Stay Up Late Secretly (with Step-by-Step Illustrations)

# Put my right hand on my left hand, promise myself STAY UP anytime, REAMAIN ME AWAKE on any challenge

@ đưa tay còn lại Sờ TAY ÚP lên bản tuyên ngôn sứ mệnh, như một lời thề phải luôn THỨC TỈNH trước khó khăn (^ _^))

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "stay up"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Sao(s) Thế(t),Ấy(ay) cứ Úp(up) úp mở mở z,vẫn chưa ” tỉnh giấc ” ak. :(
#What is stay up?

Long Nguyễn
Guest

@Sờ TAY lên(up) má véo thử xem mình đã thức tỉnh chưa hay vẫn đang mơ

Vy Anh Hoàng
Guest

Stay up.

Sử dụng Tay mà Úp cái nồi đầu xem tỉnh giấc chưa!

leminhdai
Guest

Lấy tay(stay) úp (up) lên mặt xoa xoa vài cái để thực sự thức tỉnh

wpDiscuz