status

status n. /ˈsteɪtəs; ˈstætəs/ tình trạng

status

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "status"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Suốt ngày lên face đăng STATUS kêu khổ mà ” tình trạng ” vẫn tốt hơn bao người mà.
#status facebook

Long Nguyễn
Guest

sao ông đăng lắm STATUS thế, dạo này tình trạng thế nào

Anny Hồng Thắm
Guest

Status:

Sao ta tu lắm nước thế nhỉ, có tình trạng gì rùi!

Anny Hồng Thắm
Guest

# We are worrying about the status of the Gender imbalance at birth in our country. 

wpDiscuz