State School

/steɪt skuːl/ (n) trường công

state school
@ State School is often the Start of many people
# It doesn’t cost much to study in a state school.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "State School"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
TranHien
Guest

Sao(S) phải xoắn nhỉ Tết (teɪt) thì mình cũng rất Cool (kuːl)

lephuong
Guest

The high school which i was learning was a state school

Yến
Guest

theo cách đọc : sao (s – sờ ) phải xoăn ,Tết (teit – tếp ) đến là mình thành Sao (s- sờ  ) rất cun ( ku:l ) , đầy fan là (Trường ) Công 

Ái Xuân
Guest

# My school is a state school. School fee there is very reasonable.

wpDiscuz