SPrint

SPrint /sprɪnt/ (n,v) chạy/bơi nước rút

6
@ s ~ super; print = in ấn > anh ta chạy siêu nhanh trên tường, in lại những dấu chân đen xì!
# He suddenly broke into a sprint to be able to run on the wall :D

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "SPrint"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

Sprint:

Sờ (s)cái máy in (printer), lấy luôn rồi bỏ chạy như điên.

wpDiscuz