spiritual

spiritual adj. /’spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần; linh hồn

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz