sPeed Up

SPeeD Up /spiːd ʌp/ (v) đẩy nhanh

speed

@ sPeed > Một con dao phay (P) bổ đôi hạt giống (SEED) với tốc độ chóng mặt (Speed), khiến hạt giống bay tung lên trời (up) và vỡ ra cái cây luôn (mọc cây tốc độ luôn)
# Can the job be speeded up in some way?

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "sPeed Up"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyentanloc
Guest

tốc độ (speed) lên cấp ( up) của Mario được “đẩy nhanh” vì mùa này có rất nhiều nấm

Mai Vu
Guest

@speed up= đẩy nhanh

# i wish my goal can be speed ed up by every way.

wpDiscuz