special

special adj. /’speʃəl/ đặc biệt; riêng biệt

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz