SpaceCraft

/ˈspeɪskrɑːft/ (n) tàu vũ trụ

spacecraft
@ Siêu nhân đang bay trong vũ trụ (space), anh Cắn Răng Phi Tới (Cr ft) một con tàu (spacecraft)
# These children have never seen such a huge space craft.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "SpaceCraft"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
manhlinh
Guest

tàu vũ trụ bay lên không trung(space) thì cỏ(ce) phía dưới đổ rạp xuống.(craft)

wpDiscuz