soft drink

soft drink /sɒft drɪŋk/ n. đồ uống có ga
# Coca Cola and Pepsi are among the top soft drinkmanufacturers. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "soft drink"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Van Thin
Guest

Soft có nghĩa là phần mềm

Drink đồ uống, bên thềm với zai

Ghép lại quả thật là tài

Uống xong ợ mãi đến hai ba lần.

 

lephuong
Guest

SOFT DRINK = MỀM + UỐNG.=> Mỗi khi UỐNG ĐỒ UỐNG CÓ GA nó bị say MỀM người ra.

wpDiscuz