sociable

sociable /ˈsəʊʃəbl̩/ a. chan hòa; hòa đồng
# Lan is very sociable; and she has a lot of friends.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "sociable"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

sốc ae ib lẹ ma sẽ sống hòa đồng vs chúng ta!

Dothimyduyen
Guest

 Soci( So cute) , Able( có khả năng)
Con gái mà so cute thì có khả năng (able) rất dễ hòa đồng với mọi người ^^ :b

wpDiscuz